هلواگر می خواهید هلوی کال به سرعت رسیده شود ، آن در جعبه ای که با روزنامه آن را پوشانده اید ، قرار دهید . با این روش گازهای متصاعد از هلو خارج نمی شود و باعث رسیدن سریع هلو می شود

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.