گردواگر می خواهید هنگام پوست کندن گردوی سبز، دستتان سیاه نشود ، داخل ظرف پر از آب، پوست گردو را بکنید.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.