بیکینگ پودریک قاشق بیکینگ پودر تازه را در یک فنجان آب جوش بریزید، اگر آب به حالت قل قل درآمد، بیکینگ پودر شما تازه است.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.