درجه فرفرهایی که حداکثر حرارت آن ها 500 الی 550 درجه است بر اساس فارنهایت و آنهایی که حداکثر حرارت آنها 250 تا 300 درجه است بر اساس سانتیگراد تنظیم شده اند.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.