موز تازهموز را در فویل آلومینیومی پیچیده و در یخچال بگذارید،‌ تا بتوانيد مدت بيشتري آن را نگهداري كنيد.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.