ديرپز شدن حبوباتهنگام پختن نخود و لوبیا سایر حبوبات هیچگاه به آن نمک نزنید زیرا سفت خواهد شد و دیرتر می پزد.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.