گریپ فورتهر چه پوست گریپ فورت ضخیم تر باشد پر آب تر است.کافی است به انتهای آن یعنی قسمتی که به ساقه مربوط می شود توجه کنید. در این قسمت از گریپ فورت برآمدگی ایجاد شده است هر چه این برامدگی بیشتر باشد آبدارتر است

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.