تبدیل درجهتبدیل درجه های سانتیگراد به فارنهایت و برعکس را می توان به صورت تقریبی محاسبه کرد. برای تبدیل فارنهایت به سانتیگراد عدد مورد نظر را تقسیم بر دو و برای تبدیل سانتیگراد به فارنهایت در عدد 2 ضرب کنید

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.