آب جوشبرای زود جوش آمدن آب سماور یا کتری، ابتدا آن را تا نیمه از آب پر کنید و پس از گرم شدن، بقیه آب را به آن اضافه کنید

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.