کپک زدن میوهچنانچه یک قطعه اسفنج را در جا میوه ای یخچال قرار دهید رطوبت و آب را جذب کرده و مانع کپک زدگی می شود.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه Gourmand.ir می باشد.